Släktnamnet Fälting

Efternamnet Fälting bärs idag av gissningsvis 50-60 individer. En snabb genomgång av de personer som går att hitta vid sökningar på nätet säger att vi alla har samma gemensamma anfader. Dvs. vi är alla släkt med varandra. Men var kommer namnet ifrån? Och vem var den förste att bära namnet?

För att reda ut släktnamnets ursprung så kan vi dela in släkten i tre delar: de yngre generationerna, de äldre generationerna, och soldaten som utgör länken mellan äldre och yngre.

Anfader för den yngre generationen är Johannes Fälting, född 5:e maj 1810 i Strömsheden, Dala-Järna, där han växer upp. Han träffar så småningom Brita Ersdotter i Nås, de får barn, och till slut – 1833 – flyttar Johannes från Strömsheden till Nås och Brita. Det är Johannes och Brita, och de generationer som följer, som gett upphov till dagens generation med namnet Fälting.

Den äldre generationen Fälting har fått släktnamnet ifrån fältväbel Magnus Felting. Magnus var född ca 1649, tjänstgjorde i Norra Sunnerbo härads kompani, Kronobergs regemente, i slutet av 1600-talet. Magnus ursprung finns i Ideboås i Älghults socken, Småland. En artikel i Älghultskrönikan 2021 ger en beskrivning av generationerna före Magnus, inklusive hans syskon och kusiner. Från ett testamente när en av Magnus döttrar avlider får vi reda på vilka hans barn var. Genom att följa hans barn, deras barn i sin tur, osv., går det att få ett visst grepp om de äldre generationerna.

Nu skall sägas att det här handlar om 1700-talet. Det betyder att kyrkobokföringen varierar och att det många gånger är svårt att följa personer genom tid och rum. Vi tappar helt enkelt bort en del personer, t.ex. för att de flyttar från orten men vi vet inte var – och därmed inte heller var vi skall fortsätta att leta efter dem. Och även om vi hittar uppgifter så är det ibland svårt att knyta ihop information ur olika kyrkoböcker, olika socknar och olika tider.

Bland de äldre Felting-generationerna träffar vi bl.a. på militärer, handelsmän, skomakare, drängar och så förstås kvinnor som vi bara får se namnen på. Geografiskt så rör vi oss i ett band mellan Kalmar – Växjö – Borås, med stopp även på några mindre orter däremellan, med en familj i Karlskrona, samt nedslag på Öland, i Halland och det sydvästliga hörnet på Västergötland.

Den person som knyter ihop äldre och yngre generationer är Jacob Johansson Fälting. Jacob flyttar år 1800 från Svenljunga till Äppelbo, där han blir rustmästare inom Dalregementet. Enligt uppgift skall han vara född i Tranemo den 2:a februari 1776 eller 1778. Men i födelseböckerna för Tranemo finns han inte med. Och några husförhör existerar inte i Tranemo före 1795. Lika illa är det med Svenljunga, där första dokumenterade husförhöret sker 1801. Därmed tar det stopp. Vi kommer inte vidare och vi kan inte identifiera hans föräldrar.

Nåväl, efter en tid i Dalarna gifter sig Jacob med änkan Sara Lisa Wigart. De får två barn. Först föds dottern Christina Johanna den 10:e september 1806, och knappt fyra år senare föds Johannes som vi ovan kallar anfader för de yngre generationerna. Det är nu vi kan börja knyta ihop äldre och yngre generationer. Men här stöter vi också på problem.

Det första problemet är att Jacob inte är Johannes far. I husförhören för åren 1805-1815 samt 1816-1825 i Dala-Järna finns en notering om att Johannes (omnämnd som Jan) är oäkta. Att Jacob inte är fadern bekräftas också av att bouppteckningen som görs när Jacob avlider 1827 bara tar upp hustrun och dottern som arvingar. Vi kan också notera att födelseboken där man en gång skrev in Johannes försvann i en brand, så vi kan inte använda den för att få klarhet vad gäller faderskapet.

Det andra problemet är att vi inte vet vilka som är föräldrar till Jacob. Men det som är intressant är att Jacob bland faddrarna till sin förstfödda dotter bl.a. nämner ”Handelsman Joh: Fellting och jungfru Johanna Fellting i Borås”. Det är denna notering som lett till att vi hittat och kunnat kartlägga de äldre generationerna Felting. Och samma notering ger också belägg för att släktnamnet Fälting har rötter som går tillbaka till 1600-talet och Magnus Felting.

För att återvända till faddrarna: Det finns ju mycket riktigt en handelsman Felting i Borås vid tiden när Jacobs dotter Christina Johanna föds. Skall man vara noggrann finns två handelsmän. Först kommer Johan (d.ä.) som är son till Magnus Felting. Denne Johan avlider dock 1778 så det borde inte vara han som är fadder. Däremot fortsätter Johans son Peter handelsverksamheten i Borås. För sonen Peter finns några sentida referenser, bl.a. när han avlider (1822), där han omnämns inte bara som Peter, utan som Peter Johan Felting. Eftersom Peter Johan (d.y.) passar i tiden som fadder för Jacobs dotter så antar vi att det är denne som Jacob hänvisar till.