Välkommen till Fälting

Webbsidan är i sitt nuvarande skick avsedd för släktforskning – eller rättare sagt, information om den släktforskning som bedrivits. Det finns även en mindre sektion om resor. De texterna skrevs i en tid innan de flesta hade hört talas om Internet, och var tänkt att kompletteras med flera andra resereportage men föll som så mycket annat på tidsbrist.

För att gå tillbaka på släktforskningen: det som presenteras handlar om släktnamnet Fälting, både varifrån namnet kommer, och också information om de närmaste förfäderna till de nu levande generationer ur Fälting släkten. Ja, ni behöver nog läsa för att förstå varför jag skriver som jag gör...